top of page

NHS Wales App

We are pleased to announce that you can now access health services from Pencoed Medical Centre on the new NHS Wales App.

 

The App is a simple and secure way to:

  • book routine appointments

  • order repeat prescriptions

  • view parts of your medical record

To access the App you must:

  • have a fully verified NHS login, or a valid photo ID to prove who you are

  • be aged 16 or over

NHS Wales App from the Apple App Store 

NHS Wales App from Google Play 

 

Should you wish to use the Web version, please type the following: https://app.nhs.wales/login

‎‎

 

Rydym yn falch o gyhoeddi y gallwch nawr gael mynediad i wasanaethau iechyd o Feddygfa Pencoed ar Ap newydd GIG Cymru.

 

Mae’r Ap yn ffordd syml a diogel o:

  • trefnu apwyntiadau arferol

  • archebu presgripsiynau amlroddadwy

  • gweld rhannau o'ch cofnod meddygol

 

I gael mynediad i'r Ap mae'n rhaid i chi:

  • bod â mewngofnodi GIG wedi'i wirio'n llawn, neu ID llun dilys i brofi pwy ydych chi

  • bod yn 16 oed neu drosodd

 

NHS Wales App from the Apple App Store 

 

 

NHS Wales App from Google Play 


Os hoffech ddefnyddio'r fersiwn We, teipiwch y canlynol: https://app.nhs.wales/login

bottom of page